Mastektomi Sonrası Meme Onarımı Ameliyatı Fiyatları 2022

Mastektomi Sonrası Meme Onarımı Ameliyatı Fiyatları 2023

Kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında yer alan meme kanseri sonrası hastalar pek çok durumla karşılaşabilmektedir. Memenin bir kısmının ya da tamamının kaybedilmesi de bu durumların başında yer almaktadır. Burada erken teşhis ve tedavi ile hastanın bu durumlar ile baş etmesi mümkün olabilmektedir.

Onkoplastik cerrahinin en önemli uygulamalarından biri olan mastektomi ile eş zamanlı meme onarımı günümüzde hastalarda sıklıkla uygulanan işlemler arasında yerini almaktadır. Bu şekilde hastaların geçirilen kanser sonrası meme kaybı yaşamasının en aza indirgenmesi sağlanmaktadır.

Mastektomi Nedir?

Mastektomi, meme kanserine yakalanan hastaların tedavi edilmesi için meme dokusunun çıkarıldığı ameliyata verilen isimdir. Meme kanserinin tedavisinde meme dokusu, tümör, koltuk altındaki lenf düğümleri ve göğüs altındaki bazı kasların tamamen çıkarılması genelde yapılan işlemlerdi.

Teknolojinin ilerlemesi ile yeni mastektomi teknikleri ortaya çıkmıştır. Bu şekilde daha iyi bir şekilde hastalıkların tedavi edilmesi mümkün hale gelmiştir. Ameliyat sonrası rekonstrüksiyon işlemi de genellikle uygulanan işlemlerdendir.

Mastektomi Sonrası Meme Onarımı Ameliyatı Nedir?

Meme onarım ameliyatları, çeşitli sebeplerle hasar görmüş meme organının veya dokusunun onarılması veya protezler ile eski görünümüne kavuşturulması işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Meme onarım ameliyatları genellikle estetik ve plastik cerrahlar ve genel cerrahi uzmanları tarafından yapılır. Mastektomi (memenin bir kısmının veya tamamının alınması) ameliyatları sonrasında belirli bir süre geçtikten sonra veya ameliyat anında da meme onarım işlemi yapılabilmektedir.

Mastektomi ameliyatı olmuş kişilerde meme onarımı, kişilerin hem sosyal hayatlarında hem de cinsel hayatlarında kendilerini daha iyi hissetmeleri açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Meme onarım işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Her ameliyatta olduğu gibi onarım şekli de kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Örneğin, memesinin tamamı alınan bir hastada kanser riski tamamen ortadan kalmış ise aynı anda mastektomi ile birlikte meme protezi işlemi de uygulanmaktadır.

Amaç iki meme ile ameliyata girip iki meme ile çıkabilmektir.  Bazı hastalarda ise hastalığın seyrinin takibi için onarım işlemi daha sonraya ertelenebilmektedir.

Onarım işlemi iki şekilde yapılmaktadır:

Bunlardan ilki, fleb yöntemi de denilen hastanın kendi kas ve dokuları ile onarım yapılmasıdır. Genellikle memenin bir kısmı alınmış hastalarda uygulanır.

İkincisi ise, protez veya implant adı verilen dışı silikon, içi sıvı veya jel ile dolu materyallerin meme bölgesine yerleştirilmesi ile yapılan uygulamadır. Hastalık evrelerine ve çeşidine göre bu iki yöntemin bir arada uygulandığı vakalar da bulunmaktadır. Protez yöntemi diğer yöntemlere oranla daha basit ve kullanışlıdır.

Kişinin isteğine göre seçilebilen, dayanıklı ve kaliteli sentetik silikon yapısı ile uzun yıllar sıkıntı yaratmadan kullanım kolaylığı sağlar. Dışarıdan protez olduğu anlaşılmaz ve doğal bir görünüm sağlanır.

Mastektomi sonrası meme onarımı kanser tedavisini olumsuz etkiler mi?

Kadınların özgüvenlerini yeniden kazanmasını sağlamak ve sosyal açıdan rahatsız hissetmemeleri için mastektomi sırasında veya hemen sonrasında meme onarımı yapmak oldukça önemlidir.

Mastektomi ile hasarlı dokunun alınması sonrası, uygulanması gereken radyoterapi, kemoterapi gibi tedaviler kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca hastalığın seyrinin tespit edildiği MR, USG, röntgen gibi çeşitli teşhis ve tanı yöntemleri de rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Mastektomi Sonrası Meme Onarımı Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Tüm ameliyatlar belli riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Tüm cerrahi operasyonlardan sonra gözlenebilecek kanama, ödem/sıvı toplanması ya da anestezi sorunları riskleri bu ameliyatın gerçekleşmesinden sonra az da olsa görülebilmektedir. 

Sağlığa zararlı alışkanlıkları olan kimselerin iyileşme sürelerinde uzamalar meydana gelebilir. Ayrıca hastalarda az da olsa enfeksiyon gelişme riski olabilir vardır.

Meme onarımının kanserin tekrar etmesi ile bir ilgisi bulunamadığından rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Bu süreçte ameliyat öncesi kadar sonrası da büyük bir önem taşımaktadır.

iyileşme

Mastektomi Sonrası Meme Onarımı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Mastektomi sonrası meme onarımı ameliyatı sonrasında hasta bir süre sonra kendine gelmektedir. Ameliyat gecesi hafif derecede ağrı gibi şikayetler meydana gelebilmekle birlikte bu her hastada bu şikayetler görülmeyebilir. 

Ağrı kesici ilaçlar sayesinde bu ağrıların azaltılması mümkün olmakta ve ek ilaçlarla hastanın daha kolay iyileşmesi sağlanmaktadır. Bu ameliyat ile hastanın ameliyat öncesinde hastanede kalması ve gerekli testler yapıldıktan sonra hastanın taburcu edilmesi mümkün olabilmektedir.

Ayrıca hastanın tamamen iyileşmesi de 2- 3 hafta arası bir sürede gerçekleşir. Ancak kişi 2-3 gün içinde ayaklanıp günlük yaşamına dönmeye başlayabilir. 

Mastektomi Sonrası Meme Onarımı Ameliyatı 2023 Fiyatları Ne Kadar?

Mastektomi sonrası meme onarımı ameliyatı 2023 fiyatları hastalığın durumu ve ameliyatın yapıldığı bölgeye göre farklılıklar göstermektedir. Hastalık için gereken işlem her kişide aynı seviyede olmayabilir. Bu yüzden bu konu hakkındaki en net bilgiyi sizlere ancak verir.

Bu yüzden süreç hakkında daha net bilgi almak isterseniz doktorunuza ya da hastanenin ilgili birimine başvurabilirsiniz. Fiyat konusunda en net bilgiyi gerekli yerlere başvurarak ya da irtibat numaralarından bizlere ulaşarak alabilirsiniz. 

İstanbul, İzmir, Ankara’da Meme Onarımı Ameliyatı Fiyatları

istanbul

Meme onarım ameliyatları çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören meme organında doku onarımı ya da protezler ile memelerin eski görünümüne kavuşmasını sağlayan bir cerrahi işlemdir. Bu tarz ameliyatlar genellikle plastik ve estetik cerrahlar ya da genel cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Ameliyatlarda genellikle yapılan işlem birbirine benzer olsa da yapılan işlem ve fiyatları şehirden şehre farklılık gösterebilmektedir. İstanbul’da meme onarım ameliyatlarını yapan uzman, devlet hastanesi ya da özel hastane sayı bakımından daha fazla olabilir.

İzmir ve Ankara’daki doktor sayısı İstanbul’a oranla daha azdır. Bu durum da fiyatlara yansıyabilir. Çünkü rekabet ortamı oluşmaktadır. Bu gibi durumlarda ameliyatın fiyatında da farklılık yaratabilmektedir.

Hemen hemen her konu da olduğu gibi ameliyat ve tedavi gibi konularda şehirden şehre farklılıklar gösterebilmektedir. Çünkü İstanbul kozmopolit bir şehirdir bu da fiyatların değişkenlik göstermesine yol açabilir.

Hatta İstanbul’da bile semtlere göre fiyatlarda değişkenlik olabilir. Meme onarımı fiyatlarının yanı sıra diğer ameliyatlarda da fiyatlar değişken olabilir. Bu yüzden fiyatların birbirinin aynı olmasını beklemek doğru olmamaktadır.

Meme Onarımı Ameliyatı Devlet Hastanesinde Yapılır mı?

Meme onarımı ameliyatları genel olarak Mastektomi (Memenin bir kısmının ya da tamamının alınması) ameliyatları ile birlikte yapılabilmektedir. Meme kanserinden kaynaklı olarak meme organı alınan hastalar sosyal hayatlarında ve cinsel hayatlarında daha kolay kabul görmek adına meme onarımı ameliyatlarını tercih etmektedirler.

Hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri bakımından önem taşımaktadır. Dolayısıyla tedavinin seyri bakımından bu iki ameliyatında da aynı doktor tarafından yapılması uygun olabilir.

Devlet hastaneleri de bu tarz önemli ameliyatların yapılabildiği yerlerdir. Ancak ameliyatı yapacak olan doktorun hastane bünyesinde var olması şarttır. En doru bilgiye tedavi olmak istediğiniz hastaneden ulaşabilirsiniz.

özel hastane

Özel Hastanelerde Meme Onarımı Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Genel olarak Mastektomi sonrası yapılan meme onarımı ameliyatları fiyatları hastalığın durumu ve ameliyatın yapıldığı hastanenin fiyat politikasına göre değişkenlik gösterebilir.

Hastalığın tedavisinde gereken işlemler hastaların durumuna göre farklılık gösterebileceğinden fiyatlar konusunda da net bir maliyet hesabı yapmak doğru olmamaktadır.

Bu yüzden meme onarımı ameliyatları hakkındaki en net fiyat bilgisine doktorunuza ya da hastaneye ulaşarak alabilirsiniz.

Her ameliyatta olduğu gibi meme onarım ameliyatlarında da hastayı görmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Ameliyat sırasında gelişen komplikasyonlara ve kullanılan malzemelere göre fiyatlar aşağı yukarı değişiklik gösterir.

Özel Hastanelerde Meme Onarımı Ameliyatını Sigorta Karşılıyor Mu?

sigorta

Özel hastanelerde meme onarım ameliyatları sigorta tarafından karşılanır. Bu konuda bilinmesi gereken konulardan biri özel hastanenin SGK anlaşmasının olup olmadığının bilinmesidir.

Çoğu hasta meme onarımı ameliyatlarının estetik ameliyatı olarak düşünebilmektedir. Ancak meme onarımı ameliyatları SGK kapsamına girmektedir.

Dolayısıyla SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde ameliyatın belli bir bölümü sigorta kapsamına girer. Ancak SGK tarafından ödenmeyen kısmın hastalar tarafından ödenmesi gerekiyor.

Bu fiyatta özel hastanelerin kendi fiyat politikasına ve fiyat ücret listesine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hizmeti alacağınız özel hastaneden bilgi almanız bu anlamda daha sağlıklı olacaktır.

Meme Onarım Ameliyatı Kredi Kartı İle Ödenir mi?

Meme onarımı ameliyatları özel hastanelerde yapılabilen işlemlerdendir. İşlem fiyatları hastanın tedavi sürecine ve hastanenin fiyat politikasına göre farklılaşabilir. Kredi kartı işlemleri özel hastanelerde kullanılabilmektedir.

Kredi kartı kullanılarak ödeme işlemleri yapılabilmektedir. Ancak burada bilinmesi gereken kredi kartına taksit işleminin yapılamıyor olmasıdır.

Bu genel olarak tüm özel hastanelerde geçerli bir uygulamadır. Sağlık hizmetlerinde taksit seçeneği yoktur. Kredi kartından tek çekim işlemi yapılarak ödemeniz yapılmaktadır.

Ancak işlem tamamlandıktan sonra kredi kartının ödemesi ile ilgili olarak bankanızla iletişime geçerek bir taksit uygulamasının olup olmadığı sorulabilir.