Meme Rekonstrüksiyonu Fiyatları 2022

Meme Rekonstrüksiyonu Fiyatları 2023

Meme Rekonstrüksiyonu, çeşitli hallerde uygulanan estetik bir cerrahi prosedürüdür. Meme Rekonstrüksiyonu fiyatları, yapılacak operasyonun türüne ve gereksinimlere farklılık gösterebilir.

Meme Rekonstrüksiyonu fiyatı, işlemin her iki memeyi de kapsayıp kapsamaması, kullanılacak implant veya implantların özellikleri ve hacim değerleri gibi özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

Elbette Meme Rekonstrüksiyonu fiyat bilgisi bir liste biçiminde internet ortamında yayınlanması mümkün olmayan bir maliyet türüdür.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, operasyon aynı ismi taşıyor olsa da içerik bakımından büyük farklılıkların söz konusu olma durumu vardır ki, bu durumda fiyatlar da ciddi şekilde değişebilir.

Meme Rekonstrüksiyonu fiyatları, operasyonu yapacak hekimin kim olduğuna, operasyonun yapılacağı hastanenin neresi olduğuna ve operasyonda görev alacak sağlık ekiminin kimlerden kurulduğuna göre de değişir.

Tüm cerrahi işlemler için bir asgari standart söz konusu olsa da kimi hastanelerin veya kliniklerin fiziksel ortamları ve tıbbi donanımları farklı seviyelerde yer alabilir ve buna mukabil fiyatları da değişik olabilir.

Kanunen fiyatların üst sınırı söz konusu olmadığından, hizmeti alacağınız hekim ve kliniğin fiyatlarını özel olarak almanız da fayda vardır.

Meme Rekonstrüksiyonu

Rekonstrüksiyon, kısaca vücutta bir doku veya organın yerine yeni doku ya da protezinin konması işlemi olarak tanımlamaktadır. Meme rekonstrüksiyon işlemi ise kanser veya başka tıbbi sebeplerden dolayı alınan memenin yerine protez meme organının veya başka bir dokunun yerleştirilmesi ile uygulanan cerrahi bir işlemdir.

Bir diğer adı da meme onarımı olan meme rekonstüriksiyon işlemi,  genel cerrahi uzmanları veya estetik ve plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Meme rekonstrüksiyon işlemi kimlere uygulanır?

  • Meme kanseri geçirmiş, memenin tamamı veya bir kısmı alınmış hastalarda (mastektomi)
  • Göğüs bölgesine kalıcı hasar almış kişilerde
  • Meme dokusunda ileri derecede yanık bulunan kişilerde
  • Meme dokusu gelişmemiş kişilerde
  • İsteğe bağlı meme şekillendirme işlemlerinde

Yukarda da belirtilmiş olduğu gibi, meme dokusunun ve meme iç organının tamamının veya bir kısmının onarımı yapılarak meme rekonstrüksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Yapılan bu cerrahi işlemler sonrası kişilerin hayatlarında daha mutlu ve sosyal anlamda iyi hissettikleri görülmüştür.

Meme rekonstrüksiyon işlemi nasıl uygulanmaktadır?

Tüm diğer cerrahi girişimlerde olduğu gibi meme rekonstrüksiyon işlemi de hastanın durumuna ve ihtiyacına göre planlanmakta ve uygulanmaktadır. Meme onarım işlemi iki yöntem ile yapılmaktadır;

  • Fleb yöntemi ile onarım
  • Protez yöntemi ile onarım

Fleb yöntemi,  yani kişinin kendi vücut dokusundan belli miktarda alınarak meme dokusunun onarımının yapılması işlemidir.

Protez işlemi, çoğunlukla mastektomi veya kalıcı hasar ve travmalar sonrasında memenin yerine protez konulması işlemidir. Genellikle dışı silikondan oluşan protez memenin içi, sıvı veya jel ile doludur.

Mastektomi yapılmış hastalarda doğrudan mastektomi esnasında da protez uygulaması yapılabilmektedir.

iyileşme

Meme rekonstrüksiyonu sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Yapılan cerrahi uygulama hastanın durumuna, işlem yapılacak bölgenin büyüklüğüne ve planlanan işlemin özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Yapılan cerrahi uygulamanın kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 1-3 saat sürdüğü söylenebilir.

Hasta ameliyattan sonra 4 -6 hafta sonra normal hayatına dönebilir ve günlük işlerini yapmaya başlayabilir. Onarım ve yeniden yapılandırma olarak tanımlanan işlem, açık ameliyat olarak yapılır ve dikiş izleri birkaç ay sonrasında neredeyse görünmez hale gelir.

Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyatı Neden Yapılır?

Meme Rekonstrüksiyonu, meme kanseri ya da başka nedenle memenin tamamı ya da bir bölümü alınan kadınlara uygulanan diğer memeye eş bir yeni meme yapılması veya her iki memenin de yeniden yapılması işlemine verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genel olarak meme kanseri olan hastalarda bölgenin bir kısmının alınmasından kaynaklı uyuşmazlıklar olduğundan dolayı iki bölgeyi de eşit duruma getirmek için bu işlem uygulanmaktadır.

Genelde memesi küçük olan hastalar bu tür bir ameliyat geçirdiğinde bu durum daha belirgin bir hale geldiğinden bu işleme ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu ameliyat plastik cerrahi alanında uzman hekimler tarafından uygulanmaktadır.

Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Tüm ameliyatlar belli riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Tüm cerrahi operasyonlardan sonra gözlenebilecek kanama, ödem/sıvı toplanması ya da anestezi sorunları riskleri bu ameliyatın gerçekleşmesinden sonra az da olsa görülebilmektedir. 

Sağlığa zararlı alışkanlıkları olan kimselerin iyileşme sürelerinde uzamalar meydana gelebilir. Ayrıca hastalarda az da olsa enfeksiyon gelişme riski olabilir vardır.

Meme onarımının kanserin tekrar etmesi ile bir ilgisi bulunamadığından rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Bu süreçte ameliyat öncesi kadar sonrası da büyük bir önem taşımaktadır.

Meme Rekonstrüksiyonu ameliyatı fiyatları nasıl belirlenir?

Meme kanseri nedeniyle memesi alınan veya özel durumlar nedeniyle herhangi bir şekilde memeleri normal formunu kaybetmiş kadınlar için gerçekleştirilen Meme Rekonstrüksiyonu operasyonu, genel olarak bir standart fiyat seviyesine sahip değildir.

Her şartta farklı gereksinimler söz konusu olabileceğinden, Meme Rekonstrüksiyonu ameliyatı fiyatları da ilgili şartın gereksinimlerine göre ortaya çıkar.

Meme Rekonstrüksiyonu ameliyatı fiyatı, daha önce belirttiğimiz üzere öncelikle tek meme veya çift meme yapılması durumuna göre majör olarak değişiklik gösterir.

Mastektomi işleminde iki meme birden alınmış ise süreç biraz daha uzun ve maliyetli olabilir. Hastanın ameliyatı tolere edebileceğine kanaat getirtilmesi durumunda, bu işlem yapılacak değerlendirmeden sonra sürece dönüştürülür.

Yaygın olarak, deri genişletilmesi yöntemi biçiminde gerçekleşen Meme Rekonstrüksiyonu, flep Meme Rekonstrüksiyonu biçiminde uygulanması halinde farklı bir boyut kazanabilir. 

Derinin genişletilmesi yönteminde, deri altına derinin meme protezi materyalini taşıyabileceği genişliğe erişmesi sağlayan bir araç deri altına portla yerleştirilir ve uygun süre beklenerek protezin takılabileceği boyut kazandırılır. Meme ucu ve kahverengi halka, bu işlemin sonrasında yapılır ve protez yerleştirilerek meme tamamlanır.

Flep Meme Rekonstrüksiyonu yönteminde ise protez yerine, vücuttan alınan diğer dokular kullanılır. Bu yöntem bu nedenle daha karmaşık ve maliyetli bir yöntem olarak tanımlanabilir. Flep Rekonstrüksiyonu fiyatları ile protez Meme Rekonstrüksiyonu fiyatları bu nedenle birbirinden farklıdır.

Meme Büyütme ile Meme Rekonstrüksiyonu fiyatları aynı mıdır?

Mastektomi uygulamasının söz konusu olduğu durumlar, meme dokusu bütünüyle ortadan kalkar. Bu nedenle, Meme Rekonstrüksiyonu ile meme büyütme veya meme dikleştirme birbirinden oldukça farklı işlemlerdir.

Bu işlemlerin ortak olan noktası protez kullanılıyor olmasıdır ki, zaten flep Meme Rekonstrüksiyonu yönteminde bu da yoktur. Bu nedenle diğer estetik cerrahi meme operasyonları ile Meme Rekonstrüksiyonu fiyatları birbirinden farklı olacaktır.

İstanbul Ankara ve İzmir’de Meme Rekonstrüksiyonu Fiyatları

istanbul

Meme Rekonstrüksiyonu kanser yada farklı sebeplerden dolayı meme organı dokusunda meydana gelen sorunlar nedeniyle tekrar yapılma işlemi olarak belirtilmektedir. Gelişen teknolojilerle birlikte diğer memeye benzer rekonstrüksiyonlar yapılabilmektedir.

Yani meme rekonstrüksiyonu estetik bir cerrahi operasyondur. Bu ameliyatın yapılması konusunda uygulanacak yöntemler benzerlik gösterebilir. Ancak ameliyatların yapılacağı şehirler de ameliyat fiyatlarında etkili olabilmektedir.

Genel olarak bakıldığında her şehirde bu tarz ameliyatları yapacak uzmanlar olabilir. Ancak İstanbul, İzmir ve Ankara’da bu işlemler daha sık yapılabilmektedir.

Ayrıca İstanbul’da bu tarz işlemlerin yapıldığı yerlerin başında geldiği için İzmir ve Ankara’ya göre daha fazla doktor ve hastane bulunuyor. Bu da rekabet ortamı yaratacağı için fiyatlar üzerinde bir etkisi de bulunduğunu söylemek mümkündür.

Yapılacak operasyonu türü, hastanın gereksinimleri fiyatları da etkilemektedir. İşlemin her iki meme organına mı yoksa birine mi yapılacağı bile işlemin fiyatında değişikliğe sebep olmaktadır.

Tabi ki bu tarz farklılıkların olabileceği ameliyatlarda fiyatlarında net bir şekilde belirtilmesi doğruyu yansıtmaz bu nedenle fiyatlarla ilgili bilgiye internet üzerinden değil hastane ya da doktor ile iletişime gerecek öğrenmenizde yarar vardır.

İzmir’de Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyatı Devlet Hastanesinde Yapılır Mı?

Meme rekonstrüksiyonu bir estetik ameliyat biçimidir. Estetik ameliyatlarda artık devlet hastanelerinde yapılabilmektedir. Ancak bu keyfi estetik işlemleri için geçerli değildir.

Devlet hastanelerinde sağlık sorunu oluşturan hallerde estetik ameliyatlar yapılabilmektedir. Ancak bu hastanede bu ameliyatları yapacak branş doktorunun olup olmadığına göre de değişir.

Farz edelim bu tarz ameliyatlar için hastanenin kapasitesi bunun için yeterli değil. Bu durumda doktorunuz sizi başka bir hastaneye sevk edebilmektedir. Ya da siz özel bir hastaneye giderek bire bir bilgi alabilirsiniz.

Yani ameliyatın yapılıp yapılmaması branş doktorunun hastane bünyesinde hizmet verip vermemesine göre değişkenlik göstermektedir.

özel hastane

Özel Hastanelerde Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Meme Rekonstrüksiyonu ameliyatları özel hastanelerin bünyesinde yapılan estetik operasyonlardan biridir. Plastik cerrahi ya da genel cerrahi uzmanları tarafından yapılabilmektedir.

Ameliyat fiyatları sağlık hizmetinin verileceği özel hastanelerin fiyat politikalarına, hizmetin alınacağı doktorun tanınmış bir doktor olmasına, hastanenin fiziki konumuna göre değişiklik gösterebilir.

Yapılacak olan operasyonun adı aynı olsa bile hizmetin verileceği hastaların durumuna göre fiyatlarda da değişiklik olması muhtemeldir. Çünkü ameliyat sırasındaki komplikasyonlara göre fiyat konusu da ciddi anlamda değişir. Hatta hastanelerin tıbbi anlamda teknolojik yapısı bile ameliyat fiyatları üzerinde etkilidir.

Özel Hastanelerin Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyatını Sigorta Karşılıyor Mu?

sigorta

Estetik ameliyatlarının bir çoğu SGK kapsamına girmez. Çünkü estetik ameliyatları özel arzuya bağlı olarak yapılan ve estetik bir amaca hizmet eden ameliyatlardır.

Ancak bazı estetik ameliyatlar sigorta kapsamına alınmıştır. Meme Rekonstrüksiyonu ameliyatları SGK kapsamına giren ameliyatlardan biridir. Bu tarz ameliyatlarda SGK ameliyat fiyatının bir kısmını karşılar.

Ancak hizmeti alan hastalar tarafından ödenmesi gereken tutar konusunda net bir bilgi vermek söz konusu değildir. Çünkü ödenecek bu tutar hastanenin ya da ameliyatı yapacak olan doktorun fiyat politikasına göre değişkenlik gösterebilmektedir. En doğru bilgiyi hastane ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Meme Rekonstrüksiyonu Ameliyatı Ücreti Kredi Kartı İle Ödenir Mi?

Özel hastanelerde post cihazları ile işlem yapılabilmektedir. Hastanelerde nakit ödeme yapamadığınız durumlarda banka kartı ya da kredi kartı ile aldığınız hizmetin ücretini ödemeniz mümkündür.

Ancak Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksit istemek gibi bir durum söz konusu değildir. Kredi kartıyla yapılan işlemlerinizde tek çekim seçeneği ile ödeme yapabilirsiniz.

Ancak hastanede ödeme işlemi gerçekleştikten sonra bankanızla görüşerek yaptığınız işlemin taksitlendirilip taksitlendirilemeyeceği konusunda bilgi alabilirsiniz. Yani kısacası aldığınız hizmetin hastanede taksitlendirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Tek çekim işlemiyle ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.