Papiller Tiroid Kanseri

Papiller Tiroid Kanseri

Tiroid bezinde görülen kanserlerin %70 – %80 kadarını oluşturan papiller tiroid kanseri, ultrason ve iğne biyopsisi gibi tanı yöntemlerinin gelişmesi ile muhtemelen vücudun en sık teşhis edilen kanserlerinden biri halini gelmiştir. Özellikle 45 yaş altı kişilerde, başarı oranı yüksek olarak tanımlanabilecek kanser türlerinden birisidir.

Yavaş gelişen bu tümör, kimi zaman boyundaki lenf bezelerine metastaz (sıçrama) yapabilmektedir.

Ameliyatla tiroid bezinin tümör kapsayan yarısının ya da tamamının çıkartılması, kimi zaman da boyundaki lenf bezelerinin vücuttan temizlenmesi (boyun diseksiyonu) ve sonrasında da gerekliliğe göre radyoaktif iyot tedavisi ile hastanın tamamıyla sağlığına kavuşması söz konusu olabilir.

Mikropapiller Tiroid Kanseri (Papiller Mikro Karsinom) Nedir?

Tiroid bez dokusunda 1cm’den küçük bir tiroid nodülünün, papiller tiroid kanseri kapsadığının anlaşılması durumunda artık mikropapiller tiroid kanseri söz konusudur. Bu sorun şu şekillerde karşımıza çıkabilir:

  • Nodülün, ultrasonda şüpheli belirtiler göstermesi üzerine ince iğne biyopsisi ile içinden alınan örneklerin tiroid papiller kanseri varlığını göstermesi,
  • Ameliyatla çıkartılan tiroid dokusunda iri nodüllerde değil de, 1cm’den küçük bir ya da birden fazla papiller kanser odağı belirlenmesi,
  • Boyundaki lenf bezelerinde papiller kanser odağı belirlenmesi üzerine, boyun diseksiyonu yanı sıra tiroid bezinin de çıkartılması ile bu bezin patoloji uzmanları tarafından araştırılması sırasında 1 cm’den küçük bir ya da birden fazla papiller kanser odağının belirlenmesi.

Mikropapiller tiroid kanserinin ayrıca niteliği, eğer boyun lenf bezelerine metastaz gibi bir durum yoksa, tümör tiroid bezi dokusunun içinde sınırlıysa, tiroid bezinin tümör kapsayan yarısının çıkartılmasıyla (bezin her iki yarısında tümör tespit edilmesi durumunda tamamının çıkartılması) yeterli tedavinin sağlanabilmesidir.

Çoğu kez cerrahi tedavi yeterli olmakta, sonrasında ek radyoaktif iyot tedavisi gibi bir yönteme ihtiyaç duyulmamaktadır.

Yine de bu tür durumlarda, uygulanacak tedavi yöntemi, kişinin ve hastalığın niteliklerine, hekimin seçimine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple bu konudaki sorularınızı hekiminizle yüz yüze konuşmak daha doğru olabilir.

Papiller Tiroid Kanseri Sebepleri Nelerdir Ve Kimlerde Daha Sık Görülür?

Radyasyon ve papiller tiroid kanseri arasındaki ilişki, bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçektir. Özellikle 20 yaşından önce radyasyona uğrayan bireylerin, ilerleyen yıllarda tiroid bezinde kanser ortaya çıkma olasılığı, diğer bireylere göre daha fazladır.

Japonya’da atom bombası radyasyonuna, Çernobil’de nükleer santral kazası sonrası meydana gelen radyasyona uğrayan bireylerde, maruz kalmayanlara kıyasla daha sık papiller tiroid kanseri geliştiği bilinen bir gerçektir.

Radyasyon dışındaki nedenleri ise net olarak bilinmemekle birlikte, papiller tiroid kanserlerinin %5-15’inin genetik nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Bu sebeple ailesinde papiller tiroid kanseri olan bireylerde de olmayanlara kıyasla bu tümöre karşılanma olasılığı daha fazladır. Kadınlarda papiller tiroid kanserinin erkeklere kıyasla 2-3 kat daha fazla görüldüğü öğrenilmektedir.

Papiller Tiroid Kanseri

Papiller Tiroid Kanseri Ne Tür Belirtiler Verir?

Papiller tiroid kanserli hastalar, genellikle üç farklı durumda hekimin karşısına çıkar: Tiroid bezinde ele gelen ya da ultrasonla tespit edilen nodüllerden ince iğne biyopsisi alınması üzerine patoloji uzmanı papiller kanser varlığından ya da şüphesinden söz eder.

Boyunda ele gelen, gözle fark edilen veya ultrasonla belirlenen lenf bezesi büyümesinin, iğne biyopsisi sonrasında tiroid papiller kanser metastazına bağlı olduğunun anlaşılması,

Genellikle orta yaş üstü hastalarda tiroid bezindeki kanserin, bezin etrafındaki organlara yayılması, engelleme, fonksiyonlarını bozması sonrası hekime yaptığı müracaatla.

Örneğin; tümör, tiroid bezinin hemen arkasında var olan ve rekürren laringeal sinir adını alan ses telinin hareketinden sorumlu sinirin fonksiyonunu bozarsa hastada ses kısıklığı meydana gelebilir. Ya da gene tiroid bezinin arkasında yer alan yemek borusu duvarını engellerse, yutma güçlüğü gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

Bu 3 tablonun dışında çok iri, bası yapan nodüller gibi sebeplerle tiroidektomi ameliyatı uygulanan hastaların çıkartılan tiroid bezlerinde patologlar tarafından rastlantı ile o vakte kadar sessiz kalmış, bulgu vermeyen papiller tiroid kanseri odağı veya odakları belirlenebilmektedir.

Papiller Tiroid Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Boynun ön kısmında, tiroid bezinin bulunduğu yerde bir şişlik, nodül tespit eden hastanın nodülünden ya da ultrason işlemiyle tiroid bezinde tespit edilen şüpheli görünümlü nodülden ince iğne biyopsisi standart uygulamadır.

Eğer biyopsi sonucu, tiroid kanseri açısından şüpheli bulunursa, uygulanması gereken genellikle ameliyatla tiroid bezinin nodül olan yarısının çıkartılmasıdır. Bu şekilde kanser söz konusuysa, tiroid bezinin patologlar tarafından incelenmesiyle kesin tanısı yapılmaktadır.

Papiller Tiroid Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Bu hastalıkta veya şüphesinde esas tedavi cerrahidir. İnce iğne biyopsisi sonrasında tiroid bezi içinde papiller tiroid kanseri şüphesine veya tanısına varıldıysa tiroid bezinin tümör kapsayan lobun (yarısının), ya da tamamının ameliyatla çıkartılması, çoğu kez standart tedavi yöntemidir.

Tekrar söylemek gerekirse bu hastalıkta esas tedavi cerrahidir. Yapılacak cerrahinin kapsamı, örneğin; tiroid bezinin yarısının mı yoksa tamamının mı çıkartılacağının, boyun lenf bezlerinin temizlenip temizlenmeyeceğinin kararı, tedaviyi yönlendiren hekimler tarafından hastanın ve de hastalığın pek çok niteliğine göre verilir.

Burada önemli olan, tiroid bezinin bir ya da her iki yarısının, tümüyle çıkartılmasıdır. Bu durumda patoloji araştırmanın sonucuna göre tekrar bir ameliyat gerekme olasılığı azalmakta, eğer gerekirse de yapılacak iş daha kolay ve sağlıklı olmaktadır.

Cerrahın ve daha sonra tedaviye kapsamı içerisinde olabilecek endokrinoloji ve nükleer tıp uzmanı hekimlerin işi daha kolaylaşmaktadır.

Bu hastalıkta tedaviyi yönlendiren hekimlerin seçimine göre radyoaktif iyot tedavisi, cerrahi tedavinin etkinliğini arttırmak için eklenebilmektedir. Ameliyat sırasında tiroid bezinin bir lobu (yarısı) alınacaksa geriye o tarafta hiç doku bırakmamak veya çok az tiroid dokusu bırakmak temeldir.

Keza her iki taraf tiroid lobları çıkartılacaksa gene geride hiç doku bırakmamak veya çok az tiroid dokusu bırakmak en sağlıklı ve doğru uygulama olacaktır.