Guatr İçin Hangi Bölüme / Doktora Gidilir?

Guatr İçin Hangi Bölüme / Doktora Gidilir?

Halk arasında tiroid olarak da bilinen guatr hastalığı kişinin boğaz bölgesinde oluşan ve ilerlediği takdirde son derece rahatsız edici olabilen bir hastalıktır.

Bu hastalığın temelde iki türü vardır. Bu türler zehirli guatr hastalığı( Hipertiroidi , toksik guatr)ve nodüler guatr hastalığı olarak bilinirler. Nodüler guatr hastalığı genelde 40 yaşını geçmiş olan kişilerde meydana gelir.

Genelde kişilerde 40 yaşını geçtikten sonraki dönemde görülebilen bu hastalık, çoğunlukla çok büyük problemlere neden olmaz. Bu nedenle çoğu kişi bu hastalığa sahip olduğunun farkında bile olmayabilir.

Ancak guatr hastalığının daha tehlikeli bir diğer türü olan büyük nodüler guatr hastalığı gerekli müdahale ve tetkikler uygulanmadığı takdirde kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir.

Büyük guatr hastalığının hasta üzerinde yarattığı en büyük rahatsızlık yutkunma zorluğu ve daha ileri seviyelerde nefes alma komplikasyonları olacaktır. Büyük guatr hastalığının nefes almada ciddi zorluklara neden olabildiği bilinmektedir.

Hastada aynı zamanda ses kısıklığı, yutkunma zorluğu ve öksürük de görülebilmektedir. Bazı kişilerde bu belirtiler daha yoğun ve daha bariz bir şekilde yaşanır. Bu gibi durumlarda genelde hastaların boğaz ve boyun bölgelerinde gözle görülür bir şişme meydana gelir.

Hastanın boğaz ve boyun bölgesinde meydana gelmiş olan bu şişlik ile birlikte ellerde titreme, kalp çarpıntısı, kadın hastalarda adet bozuklukları, sinirlilik hali zehirli guatr hastalığını akla getirmelidir.

Guatr hastalığının, özellikle de büyük guatr hastalığının son derece ciddi bir hastalık olduğunu ve bu hastalığa gereken müdahale edilmediği takdirde daha büyük sorunlara yol açacağını kesinlikle unutmamak gerekir.

Bu nedenle küçük ya da büyük fark etmeksizin guatr şüphesi yaşayan kişilerin hiç vakit kaybetmeden kendilerine en yakın sağlık kurumundan yardım almaları çok önemlidir.

Guatr İçin Hangi Bölüme / Doktora Gidilir?

Guatr Tedavisi Nasıl Olur?

Guatr hastalığı genelde tiroid bezlerinin gereğinden fazla, anormal ve aşırı büyümesi ile meydana gelen bir hastalıktır. Tiroid bezleri boyun bölgesinin ön tarafında yer almaktadır. Bu bezler insan bedeni için son derece önemli fonksiyonalara sahiplerdir.

Tiroid bezleri bazı beyin fonksiyonları ve vücudun metabolizması için çok önemlilerdir. Bu nedenle bu bölgede meydana gelebilecek sağlık sorunları ilerde çok ciddi ve hiç beklenmedik problemlere yol açabilmektedirler.

Tiroid bezlerinin normalden fazla büyümüş olması guatr hastalığına neden olur. Bu hastalığa sahip olduğunu düşünen kişiler en yakın zamanda tıbbi yardım almalıdırlar. Guatr hastalığı şüphesi olan hastaların sağlık kurumlarında ziyaret etmeleri gereken bölüm genel cerrahi bölümüdür.

Hasta genel cerrahi bölümüne gitmeli ve burada şüphelerini dile getirmeli, semptomlarından bahsetmeli ve sonrasında ise gerekli tetkikler yapılması amacı ile vakit kaybetmeden muayenesi yapılmalıdır.

Bu tetkik ve muayeneler sonucu hastalık guatr büyüklüğü ve bu büyüklüğün oluşma sebebi tespit edilir. Sonrasında hasta tespit edilmiş olan bu guatr büyüklüğü ve oluşma sebebine göre ameliyat edilebilir yada ilaçla tibbi tedavi yapılabilir. Gerekli görülürse endokrinoloji bölümüne sevk edilmektedir.

Muayene genelde el ile gerçekleştirilir. Doktorlar çoğu zaman el ile muayene ile guatr hastalığını tespit edebilirler. Ancak bazı durumlarda hastaların bazı tanı testlerine tabi tutulmaları da gerekebilir.

El ile muayene ile hastalık teşhisi koyulamayan hastalar ultrasongrafi, biyopsi, hormon testi ya da troidscan adı verilen ve sadece bu hastalığın teşhisinde kullanılan bir tanı testi ile de sonuca ulaştırılabilir.

Genelde 40 yaşını aşmış olan daha yaşlı bireylerde görülen guatr hastalığı daha nadir oranda da olsa genç kişilerde de görülebilmektedir. Yine genelde kadınlarda gözlemlenen bu hastalık daha nadir durumlarda erkeklerde de görülebilen bir hastalık olmuştur.

Hemen her yaş grubu içerisinde görülebilen bu hastalığın nedenleri radyasyona maruz kalma ya da iyot eksikliği gibi dış nedenlere bağlı olabilse de genelde bu duruma hastanın kendi kişisel özellikleri daha fazla sebep olur.

Örneğin hamilelik ya da menopoz dönemindeki kadınlarda guatr hastalığı diğer kişilere göre çok daha sık gözlemlenir. Yine kişinin ailesinde daha önce guatr hastalığı yaşamış olan bireylerin olması ve kişinin yaşı da bu hastalığa sahip olmasında çok belirleyici olabilir.

Guatr Ameliyatı Fiyatları 2022

Guatr Ameliyatı Fiyatları 2023

Tiroit bezlerinin fonksiyonel bozuklukları sonucunda fazla çalışan tiroit bezlerinde büyümeler ile guatr meydana gelir.

Guatr hastalığında, tiroit bezlerinin büyümesi sonucu dışarıdan da fark edilen ve ele gelebilen nodüller oluşur. Bu hastalığın başlıca sebeplerinden biri vücudun ihtiyaç duyduğu iyodun vücuda alınamaması sonucu tiroit bezlerinin aşırı çalışması ile bezlerin normalinden büyük boyutlara ulaşmasıdır.

Hangi Belirtiler Görüldüğünde Guatr Ameliyatı Olunur?

  • Boğaz kısmında elle hissedilen ve dışarıdan görülen şişlikler olması
  • Doktorun fiziki muayenesi sırasında ele gelen nodüller
  • Yapılan kan tahlil değerlerinin bozukluğu
  • Tiroit fonksiyon testlerinin normal değerlerinden yüksek çıkması
  • Röntgen ve USG gibi görüntüleme testlerinde bariz belli olan büyüme
  • Yutkunurken güçlük çekme
  • Boğazda sürekli doluluk ve baskı hissi
  • Ses kısıklığı
  • Öksürük
  • Sürekli boğazda gıcıklanma ve kaşınma

Bazen de guatr hastalığı hiçbir belirti vermeden ilerleyerek ameliyat olma durumuna kadar gidebilir.

Guatr Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat planlanan hastaya, ilk önce gerekli tahlil ve fiziki muayene işlemleri yapılır. Fiziki muayene sonrasında nodülün büyüklüğüne göre ameliyat planlaması yapılır. Aşırı büyüme olmuş guatrlarda cerrahi işlemler tercih edilirler. 

Guatr ameliyatı öncesi gerekli hazırlık aşamalarından olan tahlil işlemleri ve anestezi için açlık süresi tamamlanır. Ameliyat için gerekli açlık süresi 8 saattir.

Hasta genel anestezi verilerek uyutulur. Boynun ön kısmından yapılan müdahale ile tiroit bezinin tamamı veya aşırı büyüme göstermiş kısmı cerrahi operasyon ile çıkarılır.

Burada önemli husus, işlem sırasında ses tellerine ve diğer komşu bezlere zarar verilmemesidir. Ameliyat hastanın durumuna göre 60-90 dakika aralığında sürmektedir.

Guatr Ameliyatı Sonrasındaki Süreç Nasıl İlerler?

Guatr ameliyatı sonrasında gıda alımı için gereken anestezi süresi tamamlandığında hasta, eskisi gibi yeme içmesine devam eder. Konuşmada ve yutmada bir problem yaşamaz. Eğer içerde biriken sıvıların dışarı çıkması için dren takılmış ise ertesi gün çıkarılarak hasta rahatlatılır.

 Ameliyattan sonra hasta genellikle 1 gün hastanede yatarak taburcu edilir. Evde yara bakımı ve pansumanlara özen gösterilmeli yara yeri temiz tutulmalıdır. Doktorun önerdiği şekilde koruyucu tedaviler uygulanmalı zamanında doktor kontrolleri aksatılmadan yaptırılmalıdır.

Guatr Ameliyatı Yapılan Hastane Fiyatı Etkiler mi?

Elbette. Guatr Ameliyatı fiyatı, işlemin yapılacağı hastanenin neresi olduğuna bağlı olarak değişir. Hastanelerin genel fiyat politikaları ve donanım seviyeleri, Guatr Ameliyatı fiyatları üzerinde de belirleyici etkiye sahiptir.

Kimi hastanelerin fiziksel donanımlarının normalin dışında olması sebebiyle fiyatlarının da farklı olduğunu biliyoruz. Bunun gibi tıbbi gereç ve destek hizmetleri noktasında farklı hizmetler veren kuruluşların fiyatlarının da farklı olması muhtemeldir.

Örneğin, üniversite hastanelerinin fark olarak aldığı bedeller ile özel hastanelerin aldığı fark farklı olabilir. Başta belirttiğimiz gibi devlet ve şehir hastanelerinde genel sağlık sigortası, emekli sandığı veya sosyal güvenlik kurumu ödemeleri söz konusu olduğundan, normal koşullarda ödeme yapılması söz konusu olmayacaktır.

Uygulamayı yapacak doktorun kim olduğu da Guatr Ameliyatı fiyatları üzerinde temel belirleyici faktörlerdendir. Hekim, fiyat politikası noktasında belli özgürlüklere sahip olduğundan farklı fiyatlar talep edebilir.

Guatr ameliyatı neden yapılır?

Guatr kişide tiroid bezinin şişmesi ile ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Tiroid bezi büyüme ve metabolizmayı düzenleyen hormonların salgılanmasını sağladığından dolayı bedenimiz için önemli bir noktada yer alır.  Guatrın ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri iyot eksikliğidir.

Vücudun bağışıklık sistemi çok düşükse tiroit hormonları az çalışır ve bu problemin hızlı bir şekilde çözülmesi büyük bir önem taşımaktadır. Hastalık ne kadar kısa sürede tedavi edilirse kişi de aynı oranda hızlı bir şekilde iyileşmektedir. Bu nokta da hızlı tedavi önemlidir.

Risk Faktörü Nedir?

Guatr ameliyatında olan kişilerin karşısına iki problem çıkabilmektedir.  Birincisi ses tellerine giden sinirlerin zedelenme ile ortaya çıkar. İkincisi ise tiroid bezi komşuluğunda yer alan paratiroid bezinin zedelenmesi ile alakalıdır. Kullanılan teknik bu noktada oldukça önemlidir.

Ameliyat bazı kişilerde ses teli felci, sesle ilgili değişimler meydana getirebilir. Aynı şekilde paratiroid bezinin çalışmaması ve vücutta kalsiyum oranında düşmesi gibi problemlerin olduğu kişilerde bulunabilir.

Bu yüzden tedavi yöntemlerinin iyi bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Her kişinin yapısı farklı olduğundan dolayı tedaviye vereceği yanıt da farklı olabilir.

Ne kadar sürer?

Guatr ameliyatı çok uzun sürmeyen yaklaşık olarak iki saat içinde gerçekleştirilen ameliyatlardan biridir. Guatr ameliyatlarında çoğunlukla genel anestezi yöntemi uygulanarak hasta ameliyata alınır.

Hastanın uyutulması ile ameliyata başlanıp iki saat gibi bir sürede ameliyat tamamlanmış olur. Bu süre hastanın yaşı, durumu gibi faktörlere göre değişiklik gösterse de çok uzun bir değişiklik meydana gelmemektedir. Ancak her ameliyatta olduğu gibi bu ameliyatta da beklenmeyen durumlar gerçekleşebilir.

İyileşme süreci

Guatr ameliyatı sonrasında hasta kısa bir süre içerisinde kendine gelmektedir. Ameliyat olduğu gün birkaç şikayetle karşılaşılsa da kısa süre içerisinde toplanması mümkündür. 

Ağrı kesici ilaçlar sayesinde ağrıların giderilmesi sağlanıp hastanın bu süreci iyi bir şekilde atlatması sağlanır. Hastanın ameliyat sonrası kısa bir süre için de olsa hastanede kalması büyük önem taşımaktadır.

Nelere dikkat edilmeli?

Ameliyatlı bölgenin kanama, akıntı ve enfeksiyon kapma ihtimaline karşı en az 3 gün açılmadan kapalı kalması gerekmektedir.  Guatr ameliyatı sonrasında boğazda ağrı olması mümkündür. İlaç tedavisi uygulanıp hasta kişinin bu süreci daha rahat atlatması sağlanır.

Günlük hayata dönmek için bir haftalık bir süre lazımdır. Bir hafta sonra kişi günlük rutinine devam edebilir.  Ameliyat sonrasında beslenme düzenine dikkat etmek ve sağlığını korumak büyük önem taşımaktadır.

Guatr Ameliyatı 2023 Fiyatları Ne Kadar?

En başta belirttiğimiz gibi, guatr ameliyatı fiyatları, birçok değişkene bağlı olarak ortaya çıkar. Bu noktada tek bir fiyattan söz edebilmek, aynı hastane koşullarında dahi mümkün değildir.

Guatr Ameliyatı fiyatı, hastadan hastaya aynı hekim ve hastanede dahi farklı olabilir. Bu tamamen yapılacak işlemin türüne ve komplikasyon seviyesine bağlı olarak değişir.

Farklı sağlık kuruluşları ve hekimler söz konusu olduğunda ise Guatr Ameliyatı fiyatları büyük değişiklikler gösterebilir. Guatr Ameliyatı fiyat bilgisi, sizin için yapılacak tahlil, görüntüleme ve değerlendirmelerin ardından ortaya çıkar.

Sağlık kuruluşuna veya doktorunuza başvurarak, güncel ve sizin için geçerli Guatr Ameliyatı fiyatlarını öğrenebilir, uygun tedavi süreçlerine bu kapsamda başlayabilirsiniz. Fiyatlar ve diğer bilgilerin, açık kaynaklardan veya telefondan alınamayacağını, sağlık kuruluşuna bizzat gitmeniz gerektiğini unutmayınız.

İstanbul, İzmir, Ankara’da Guatr Ameliyatı Fiyatları

Tiroit bezlerinin çalışma fonksiyonlarındaki bozukluklar guatra neden olur. Hemen hemen herkesin başına gelebilecek olan bu hastalığın tedavisi için sağlık kuruluşlarına giderek bir doktora görünmenizde fayda vardır.

Guart ameliyatlarını her şehirde ve hastanede yaptırmanız mümkündür. Ancak burada belirtmek istediğimiz konu fiyatlar illere göre ya da sağlık kuruluşlarına göre değişkenlik gösterebilir.

Öncelikle il bazında değerlendirmek gerekirse İstanbul’daki doktor sayısı İzmir ve Ankara’dan daha fazladır. Bu da doğal olarak rekabet ortamı yaratmaktadır.

Ayrıca bunun dışında guatr ameliyat fiyatları birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenler ilden ile hastaneden hastaneye hatta hastadan hastaya da değişkenlik gösterebilir.

Çünkü ameliyatta yapılacak işlemin türü ve ameliyatın komplikasyon seviyesine göre de fiyatlar değişebilmektedir. Bu anlamda bakıldığında fiyat bilgisi yapılacak işlemin seviyesine göre değişebilmektedir.

Sağlık kuruluşlarına başvurarak hem güncel hem de kuruluşun fiyat politikasına uygun bir fiyat alabilirsiniz. Guatr ameliyat fiyatları konusunda hassas iseniz birkaç sağlık kuruluşundan fiyat alarak kendinize uygun bir yol çizebilirsiniz.

Ayrıca fiyat ve daha açık bilgileri telefondan öğrenmek yerine doktorunuza ya da sağlık kuruluşu ile yüz yüze görüşerek öğrenmeniz sizin için daha uygun olacaktır.

Guatr Ameliyatı Devlet Hastanesinde Yapılır Mı?

Ameliyatlar cerrahi müdahale yapılması anlamına gelmektedir. Bu yüzden devlet hastanelerinde genel cerrahi polikliniği var ise genellikle guatr ameliyatları da yapılabilmektedir.

Tabi ki bunun yanı sıra devlet hastanesinin fiziki ve teknik durumu, ameliyathane ekibinin durumu, teknolojik durumu da bu ameliyatın yapılması için bilinmesi gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Guatr ameliyatları troid bezinde büyüme ve nodüllerin olması durumunda günümüzde çok sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Bu yüzden de hemen hemen her hastanede yapılabilen ameliyatlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine nihai bir karar vermeden önce hastaneler ile birebir olarak görüşülmesinde yarar vardır.

Özel Hastanelerde Guatr Ameliyatı Ne Kadar?

Yazının başında da bahsedildiği gibi guatr ameliyatı fiyatları hakkında net bir fiyat bilgisinin paylaşılması sağlıklı olmayabilir. Çünkü sadece bu ameliyat değil hastaların yaptıracağı her tedavide fiyat bilgisinin belirlenmesi sağlık kuruluşunun fiyat politikasına göre değişiklik göstermektedir.

Bu değişiklikler de sağlık kuruluşunun konumu, doktorların tanınmışlığı, kullanılan malzeme ve teknolojiye göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Bu konu da doktorunuza ya da sağlık kuruluşu ile iletişime geçerek bir fiyat almanız dolayısıyla kendinize en uygun olan seçeneği seçmeniz faydalı olabilir.

Ancak bu sağlamayı yaparken sağlık kuruluşuna ödenen fiyatlar sağlığınızdan daha önemli değildir. Bu nedenle bir çok hasta tedavi için hastane seçerken kendisini psikolojik olarak da en rahat hissedebileceği doktor ve sağlık kuruluşu ile çalışmayı seçmektedir.

Özel Hastanelerde Guatr Ameliyatını Sigorta Karşılıyor Mu?

Özel hastanelerinde SGK anlaşmaları olmaktadır. Tabi ki SGK masrafların tamamını karşılamaz. Belli bir kısmını karşılar. Ameliyatın gerçekleşeceği hastanenin SGK ile anlaşmalı olması durumunda ameliyat masraflarının bir kısmı SGK tarafından ödenir.

Ancak ameliyat masrafları özel hastanelerin kendi fiyat politikalarına göre değişiklik gösterdiği için net olarak bir fiyat belirtmek mümkün olmamaktadır. Bu kısmı hastalar kendi bütçelerinden ödemektedirler.

Guatr Ameliyat Ücreti Kredi Kartı İle Ödenebilir mi?

Kredi kartı kullanım alanı gittikçe büyüdüğü için kredi kartının kullanılmadığı yer yok diyebiliriz. Özel hastanelerde bu anlamda kredi kartı ile hizmet alınması konusunda kullanılabilmektedir.

Ancak kredi kartına taksit işlemleri ne yazık ki sağlık işlemlerinde kullanılamamaktadır. Kredi kartı ile özel hastanelerde de hizmet alabilirsiniz.

Ancak taksitlendirme gibi bir işlem yapılması mümkün olmamaktadır. Kredi kartından tek çekim işlemi ile ödemelerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür.

Yani kısacası banka kartı ya da kredi kartından da özel hastanelerde hizmet alınabiliyor. Bu konuda ödeme yaparken ödeme noktasında kredi kartıyla ödeme yapacağınızı belirtmeniz yeterli olacaktır.

Guatr hastaları nasıl beslenmeli?

Guatr hastaları nasıl beslenmeli?

Vücudumuz için hayati olan organların başında tiroit bezi geliyor. Kendisi küçük işlevi büyük olan bu organ metabolizma ve diğer birçok konuda belirleyici bir rol üstlenirken anormal bir şekilde büyüdüğünde ise guatr hastalığının meydana gelmesine yol açıyor.

Guatr Ameliyatında Paratiroid Bezinin Zarar Görmesi

Guatr Ameliyatında Paratiroid Bezinin Zarar Görmesi

Tiroit bezinin her iki yanında yer alan ve insan vücudunun en küçük organları olarak bilinen paratiroid bezleri, bir pirinç tanesi büyüklüğündedir. Her ne kadar kendisi küçük olsa da fonksiyonları vücut için oldukça önemlidir. Çünkü kandaki kalsiyum seviyesinin ideal dengede kalmasını sağlayan tek organ paratiroid bezleridir.

Aşırı stres ve zehirli guatr arasındaki korkutan ilişki

Aşırı stres ve zehirli guatr arasındaki korkutan ilişki

Modern hayatın tartışmasız en büyük problemi strestir. Aile, iş veya sosyal hayat fark etmeksizin günlük koşturmaca içinde birçok stres faktörüyle yüzleşmek zorunda kalıyor, kişisel ve profesyonel sorunlarla mücadele veriyoruz. Üstelik bu durum kronikleştiğinde ve stres hayatımızın vazgeçilmez bir eşlikçisine dönüştüğünde ise daha büyük sorunlar da beraberinde geliyor. Bunlardan biri de zehirli guatr …

Guatr ameliyatından sonra sesimi kaybeder miyim?

Guatr ameliyatından sonra sesimi kaybeder miyim?

Dünyadaki en yaygın hastalıkların başında gelen guatr hem boyunda yarattığı şişlikler hem de cerrahi operasyonlar sırasında geliştiği söylenen komplikasyonlar sebebiyle korkutucu bulunuyor.

Guatr hastalığını tetikleyen sebepler

Guatr hastalığını tetikleyen sebepler

Tiroit bezinin aşırı büyümesiyle ortaya çıkan guatr Türkiye’de çok yaygın görülen sağlık problemleri arasında gelir. Beyin fonksiyonları ve metabolizma ile ilgili önemli hormonların salgılandığı tiroit bezinin, yeteri kadar hormon üretmemesi ve beynin üretmesi için baskı yapması sonucu bu bezin büyümesidir.

Her Nodüler Guatr Ameliyat ile Tedavi Edilir mi?

Her Nodüler Guatr Ameliyat ile Tedavi Edilir mi?

Ülkemizde tiroide bağlı olarak gelişen hastalıkların sık görülmesi sebebiyle her 6 kişiden birinde guatr hastalığı meydana geliyor. Tiroit bezinin aşırı büyümesiyle ortaya çıkan guatr hastalığında ise nodül oluşumu bu 6 kişiden birinde rastlanılıyor. Tiroit bezindeki hücrelerin aşırı büyümesiyle bezde oluşan bu kitleler veya içi sıvı dolu keseciklerden oluşan nodüller, hastalığın nodüler guatr olarak tanımlanmasına neden […]

Zehirli Guatr Belirtileri Nelerdir?

Zehirli Guatr Belirtileri Nelerdir?

Halk arasında zehirli guatr olarak bilinen graves hastalığı, tiroit bezlerinden aşırı hormon salgılanmasıyla ortaya çıkan otoimmüm bir hastalıktır. Bir hipertiroidi çeşidi olan graves, vücudun genel düzeninin bozulmasına yol açtığından bedenin işleyişinde genel çaplı bozukluklara yol açabilir.

Guatr ile Mücadelede Yenilmez Savaşçı; İyot

Guatr ile Mücadelede Yenilmez Savaşçı; İyot

Vücudun üretemediği ancak bazı besin kaynaklarında doğal olarak bulunan iyot, enerji metabolizması başta olmak üzere birçok önemli göreve sahip olan bir elementtir. Vücuttaki hayati fonksiyonları yerine getiren tiroit hormonunun sentezlenmesi için elzem olan iyot, eksik olduğunda guatr hastalığını da beraberinde getirir. Devamını Oku