Meme Kanserinde Meme Tamamen Alınır mı?

Her kadının korkulu rüyası haline gelen ancak erken teşhis edildiğinde de tedavi şansı çok yüksek olan meme kanserinde merak edilen konuların başında meme kayıpları gelmektedir. Birçok kadın, meme kanserinde meme kayıplarını bir kader gibi görse de tedavi sırasında her hastanın memesi alınmaz.

Bu tamamen hastalığın karakteristik özellikleriyle ilgilidir. Meme kanseri tedavisinde memenin ne zaman alınacağı, alınırsa riskin ortadan kalkıp kalkmadığı ile ilgili merak edilenler blog yazımızda…

Meme kanseri tedavisinde cerrahi girişimler nelerdir?

Meme dokusunu meydana getiren hücre gruplarından birinin kontrolsüzce değişip çoğalması sonucunda oluşan tümörün neden olduğu meme kanserinde en sık başvurulan tedavi yöntemlerinden biri de memenin alınmasıdır.

Bu tedavi protokolünde tümörlü hücrelerin bulunduğu meme dokusu vücuttan çıkarılır. Meme kanseri tedavisi amacıyla yapılan operasyonlar sırasında kimi zaman sadece tümörlü doku alınırken kimi zaman da memenin tamamı ameliyat esnasında alınır.

Türkiye’deki vakalara bakıldığında hastaların yüzde 80 oranında memenin tamamen alınmasına gerek yoktur. Bu noktada memede tek kitle varsa veya kitleler çok küçükse memeyi korumak, kemoterapi ile kitleyi küçültme yoluna gitmek daha doğru bir yaklaşım olabilir.

Meme hangi durumda alınır?

Memenin alınmadan korunmasına yönelik olan cerrahi girişimler ve memenin tamamının çıkarılmasına yönelik ameliyatlar olarak ikiye ayrılan cerrahi tedavi yönteminde, tamamen hastalığın evresi, seyri, kitle sayısı, çevre dokulara zarar verme ihtimali gibi farklı değişkenler özelinde belirlenir.

Eğer erken evrede fark edilmişse genellikle memenin alınmadığı, tümörlü dokunun çıkarıldığı meme koruyucu cerrahi uygulanır. Bu tedavi yönteminde vücut bütünlüğü korunduğu için hastanın psikolojik olarak olumsuz etkilenme olasılığı da ortadan kalkar.

Bu memenin tamamen alınması durumunda vücut bütünlüğünün bozulduğu anlamına gelmez. İlerleyen tıp yöntemleri sayesinde memenin tamamen alınması durumda dahi plastik cerrahi teknikler ile yeniden meme rekonstrüksiyonu yapılabilir.

meme-kanserinde-meme-tamamen-alinir-mii

Meme koruyucu cerrahi nedir?

Meme koruyucu cerrahi yöntemde iki farklı yaklaşım vardır. Sadece memedeki kitle ve etrafındaki dokuların alındığı lumpektomi yaklaşımı genellikle onkoplastik cerrahi teknikle uygulanır.

Bu yöntemde hastalıklı dokunun çıkartıldığı alan estetik cerrahi yöntemiyle onarılır ve memede deformite olması engellenir, kabul edilebilir kozmetik meme görünümü sağlanır. Bu yöntemde en önemli nokta alınan kanserli dokunun sınırlarının ameliyat sırasında patolog tarafından incelenmesidir.

Frozen tetkiki denilen bu inceleme çıkartılan dokunun sınırlarının sağlam olmasını yani geride tümörlü doku bırakılmamasını sağlar. Meme koruyucu cerrahinin en önemli şartı budur.

Memenin tamamen alınması bir zorunluluk mu?

Meme kanseri tedavisinde memenin tamamen alınması işlemine mastektomi denir. Mastektomi operasyonuyla tüm meme dokuları hatta bazen yakınındaki dokularda alınabilir.

Memenin tamamen alınmasının bir zorunluluk olduğu durumlar ise şu şekildedir;

  • Meme içinde tümörlerin yaygın şekilde bulunması
  • Memenin birçok yerinde aynı anda başlamış kanserli hücrelerin olması
  • Tümörün birçok odağa yayılma riskinin olması
  • Tümörün yoğun ölçüde kireçlenmesi
  • Hastanın göğüs duvarına daha önceden radyoterapi uygulanmış olması
  • Kanserin büyük, memenin ise küçük olması
  • İleride tümöre dönüşebilecek yaygın lezyona rastlanılması.

Memenin tamamen alınması, meme kanseri riskini ortadan kaldırır mı?

Memenin tamamen alınması, meme kanseri tedavisi için çok önemli bir adım olsa dahi bu riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Yapılan araştırmalar, riskin büyük ölçüde azaldığını göstermektedir ancak deride kalan dokularda tekrar tümörün gelişme riski yüzde 10 oranında vardır.

Birçok kadın, meme kanseri olmadan veya herhangi bir kitle oluşumu meydana gelmeden genetik faktörlerden ötürü bu yöntemi tercih edebilmektedir. Eğer kişiyi meme kanserinden koruyan BRCA-1 ve BRCA-2 genleri kaybolmuşsa ve ailesinde meme kanseri öyküsü varsa hastanın da tercihi ile bu yönteme başvurulabilir.

Meme tamamen alındığında ameliyat sırasında yeni meme onarımı yapılabilir mi?

Memenin tamamen alınması gereken hastalarda artık meme cildi ve meme başı korunarak subkutan mastektomi olarak adlandırılan yöntem uygulanmakta, bu teknikle memenin içindeki dokular boşaltılıp aynı ameliyat sırasında boşaltılan meme dokusunun yerine silikon implant uygulanarak meme eski haline döndürülmektedir. Yani memenin tamamen alınması gereken hastalarda da meme kaybı olmamaktadır.

Eğer siz de meme kanseri tedavisi görüyor ve cerrahi yöntemler konusunda farklı yaklaşımları görmek istiyorsanız doktorunuzla iletişime geçiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

Sıkça Sorulan Sorular

Mastektomi denir.