Meme kistleri kansere dönüşür mü?

Memesinde kist olan kadınların en büyük korkularından biri de zararsız olarak tespit edilen kistlerinin kansere dönüşme riskidir. Ancak bu durumun yaşanma ihtimali korkulacak düzeyde değildir çünkü meme kanseri ile meme kistleri arasında bazı yapısal farklılıklar mevcuttur.

Bu durum ise meme kistinin kansere dönüşme riskini çok düşük bir orana çekmektedir. Özellikle de şu bilinmelidir ki, meme zaten kistik bir yapıdır ve kadınların memesinde kist oluşması yaygın bir olasılıktır.

Üstelik memenin kistik bir yapıda olması bunun bir hastalık olduğunu anlamına da gelmez. Hatta çoğu zaman kistler tedavi veya takip bile gerektirmez.

Her meme kistleri tehlikesiz midir?

Memede oluşan kistler içi sıvı dolu keseciklerdir. Memedeki süt kanallarının genişlemesiyle oluşan bu kesecikler, her 14 kadından birinde görülebilir. Meme kanseri ise dokularla alakalı bir sağlık problemidir.

Tek bir hücreden kanser olarak başlayan ve zamanla büyüyerek tamamen dokudan oluşan meme kanseri, bu anlamda kistlerden ayrılır. Dolayısıyla meme kistlerinin ilerleyen süreçlerde kansere dönüşme ihtimali yoktur.

Eğer kistlerin içi sıvı doluysa ve aşırı bir büyüme söz konusu ise bu durumda içlerindeki sıvı boşaltılarak kistlerin küçülmesi sağlanır. Kistik meme dokusu olan bir kişi, bu durumu hastalık olarak görmemelidir.

Kistler memede ağrı da yapabileceğinden bunu sürekli bir meme kanseri belirtisi olarak yorumlamamalıdır. Ancak düzenli kontroller ve hekim yönlendirmesiyle memesindeki değişiklikler için uzman bir doktora başvurulabilir.

meme-kistleri-kansere-donusur-muu

Hangi kistlerin kansere dönüşme riski vardır?

Her ne kadar kistler kansere dönüşme riski olmayan yapılar olsa da bazı kistlerin kompleks yapıları, bu riskin artmasına yol açabilir. Şöyle ki; basit kistler içi sıvı doludur, düzgün ve ince yapılıdır. Ancak kompleks yapıdaki kistler, solid yani katı kısımlar içerir.

Yapısı düzgün değildir ve sıvı içeriği yoğun görünümlüdür. Hatta bazılarının içinde kan da birikebilir. Kistin içeriğinin kanlı olması, intrakistik kanser riski barındırdığı için mutlaka örnek alınıp patolojiye gönderilmelidir. Patolojiden gelecek sonuca göre kistin cerrahi olarak alınıp alınmayacağına ve kanser riski taşıyıp taşımadığına bakılabilir.

Solid kistlerin kansere dönüşme riski yüksek mi?

Solid kistler yapıları gereği oldukça komplikedir. Hatta bazen birkaç meme kisti bir araya gelerek üzüm salkımı gibi bir görünüm yaratabilirler. Bir kist içinde farklı bölümlere ayrılmış kistler de olabilir.

İçleri sıvı dolu olduğunda sorun olmayan kistler içi hücre dolu olduğunda solid olarak tanımlanır ve riskli gruba girer. Burada önemli olan bu hücrelerin atipik hücre olup olmadığıdır. Çünkü atipik hücrelerle dolu olan solid kitleler, meme kanseri riskini artıran önemli bir faktördür.

Söz konusu atipik hücreler olduğunda görünüm olarak diğerlerinden farklıdır çünkü görünümü tamamen bozulmuştur. Her ne kadar her atipik hücre kansere dönüşmese de bir risk barındırdığı için mutlaka düzenli takip ve patolojik inceleme gerektirir.

Özellikle de ailesinde meme kanseri öyküsü olup da memesinde solid kitle tesit edilen kişilerin bu konuda daha dikkatli olması önerilir.

Sağlıklı günler dileriz.

Sıkça Sorulan Sorular

Meme kistlerinin büyük kısmının iyi huylu olup olmadığı meme ultrasonu ile anlaşılır. Ancak küçük bir kısmında usg eşliğinde iğne biopsisi yapmak gerekir.