Parathormon nedir? Parathormon yüksekliği neye sebep olur?

Parathormon nedir? Parathormon yüksekliği neye sebep olur?

Parathormon (PTH) veya paratiroid hormonu tiroid bezinin arkasında bulunan 4 adet  mercimek büyüklüğündeki paratiroid bezlerinden salgılanır. Parathormon, kandaki ve vücut sıvısındaki fosfor ve kalsiyum dengesinin düzenlenmesinden sorumludur. İnce bağırsaklarda sindirilen besinlerden kalsiyumun kana emilmesini sağlar. Ayrıca kalsiyumun idrarla atılışı azaltır. Kemiklerden kalsiyumun kana geçmesini arttırır.

Hiperparatiroidi (Parathormon yüksekliği)

Paratiroid bezlerinden birinin veya daha fazlasının normalden fazla çalışması sonucu Hiperparatiroidi yani kanda parathormon yükselmesi ortaya çıkar. Parathormonun yüksek olması; kandaki kalsiyum düzeyinin yükselmesine sebep olacaktır.

Parathormon kemiklerden kalsiyumu emerek kana verdiğinden kemik erimesi (osteoporoz) ve kemik ağrısı bu hastalarda çok sık görülür. Ayrıca kanda kalsiyum seviyesi yükseleceğinden iştahsızlık, halsizlik, güçsüzlük, kas güçsüzlüğü depresyon, tansiyon yüksekliği, mide ülseri, kabızlık, baş ağrısı, karın ağrısı, hafıza kaybı, tırnaklarda zayıflık,bulantı, kusma,sık idrara çıkma görülür. Kanda kalsiyumun artışı böbreklerde kalsiyum birikmesine yani böbrekte kum ve taş oluşumuna neden olur.

Hiperparatiroidi tanısından kan tetkiklerinde kalsiyum düzeyinin yüksek bulunması ile şüphelenilir.Bu  kan parathormon düzeyleri değerlendirilir. Parathormon seviyesi de yüksek ise Hiperparatiroidi tanısı konulur. 

Hiperparatiroidinin en sık sebebi (% 80) paratiroid adenomudur. Paratiroid adenomu bir veya 2 paratiroid bezinin iyi huylu  olarak büyümesidir. Daha az sıklıkla 4 paratiroidin fazla çalışması (paratiroid hiperplazisi) ve çok nadir olarak paratiroid kanseri de hiperparatiroidiye sebep olabilir.

Hiperparatiroidinin sebeplerinin araştırılmasında Boyun ultrasonu, paratiroid sintigrafisi, kemik dansitometrisi ve gerektiğinde bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonanslı görüntüleme (MR) kullanılır.

Hiperparatiroidi hastalığında esas tedavi yöntemi cerrahidir. Buradaki  amaç hastalıklı paratiroid bez veya bezlerinin çıkartılmasıdır. Ameliyattaki en önemli nokta hastalıklı paratiroid bezinin çıkartılmasından emin olunmasıdır. Bu durum hem deneyim hem de titiz çalışma gerektirir.

Tiroid Nodül Tedavisi Fiyatları 2022

Tiroid Nodül Tedavisi Fiyatları 2023

Tiroid nodül tedavisi fiyatları 2023 yılında, meslek kuruluşu tarafından belirlenen asgari ücretler üzerinden fiyatlandırılır. Tabii sağlı kuruluşları, bu asgari ücretin üzerinde fiyat belirleyebilme özgürlüğüne sahiptir.

Sağlık hizmetlerindeki fiyatlandırmanın, sektörün kamu hizmeti arzı niteliği taşıması nedeniyle liste biçimnde beyanı yasal değildir. Bu bakımdan, Tiroid Nodül Tedavisi ücretleri hakkında bilgi alabilmek için sağlı kuruşları veya hekimlerin muayenehanelerine başvurmak gereklidir. Fiyatlara etki eden faktörler, özel hastanelerin fiyatları, tedaviyi sigortanın karşılayıp karşılamadığı gibi sorulara cevaplar, bu şekilde alınabilir.

Ortalama fiyatlara neler etki eder?

Tiroid Nodül Tedavisi ortalama fiyatlarına etki eden faktörlerin başında, tedaviyi gerçekleştiren uzmanın kim olduğu gelir. Her hekim kendi fiyat seviyesini, meslek kuruluşunun belirlediği asgari limitlerin altında olmamak koşulu ile belirleyebilir. Bununla birlikte ortalama Tiroid Nodül Tedavisi ücreti, sağlık kuruluşunun neresi olduğu ve operasyon ekibinin kimler olduğu gibi faktörlere bağlıdır.

Tiroid Nodül Tedavisi fiyatını etkileyen en önemli etken ise hastanın durumudur. Her hasta için aynı tedavi elbette mümkün değildir. Bu bakımdan hastanın tedavisi kapsamı, komplikasyon ihtimalleri ve yatış süresi gibi etkenler fiyatı etkiler.

Tiroid Nodül Tedavisi öncesi ve sonrasında yapılacak tetkikler, diğer hastalıklar varsa bunların giderilmesi için gerçekleşecek ek tedaviler, operasyon sonrası tedaviler ve bakım işlemleri gibi birçok faktör, ameliyatların tamamında fiyatları etkiliyor olduğu gibi bu işlemde de etkilidir. Hastanın sahip olduğu nodülün durumunun da fiyatı etkiliyor olması nedeniyle, ortalama fiyatları öğrenmek yerine, muayene randevusu alarak, kendiniz için geçerli olan fiyatı öğrenmeniz daha doğru olacaktır.

Özel sağlık kuruluşlarında muayene ücretleri herhangi bir müdahale gerekmediği sürece çok yüksek seviyelere çıkmak ve kesin bilgiye ulaşmanız için muayene olmanız zaten gereklidir. Bu sayede hem fiyatları hem de tedavi protokolünü öğrenmiş olabilirsiniz. Ayrıca fiyatların değişmesi durumunda ötürü, kulaktan dolma fiyat bilgisi veya açık kaynaklarda ilan edilen bilgiler geçerliliğini yitirmiş olabilir. Güncel fiyatlar da yine sağlı kuruluşundan alınabilir. Tiroid nodül tedavisi fiyatları 2023 yılında elbette bir önceki yıla göre değişiklik göstermiş olacaktır.

Tiroid Nodül Tedavisi Fiyatları 2022

Tiroid Nodül Tedavisi ücreti kredi kartı ile ödenebilir mi?

Tiroid Nodül Tedavisi tedavisi, ameliyatın yapılacağı hastanenin ödeme yöntemi politikalarına göre değişir. Kredi kartı ile ödeme kabul etmek sağlık kuruluşları veya diğer herhangi bir kuruluş için zorunluluk arz etmez. Tüm işletmelerde olduğu gibi, kliniklerde ödeme yapılırken, kredi kartı kullanılabilme veya kredi kabul etmeme özgürlüğü vardır.

Bu açıdan baktığımızda “Tiroid Nodül Tedavisi kredi kartı ile ödenebilir mi?” soruşunuzun cevabını kesin olarak elde edebilmek için, tedavi olmak istediğiniz sağlık kuruluşuna (hastane, klinik veya doktor muayenehanesi) sormanız daha doğru olacaktır. Bu noktada devlet hastanelerinde yapılan operasyonların ödeme yöntemlerinin özel sektörden farklı olduğunu, burada tedavilerin büyük kısmının genel sağlık sigortası, SGK ve emekli sandığı tarafından ödeniyor olmasından ötürü, ödeme yöntemleri de farklılık arz eder. Bu konu hakkında, hastaneye giderek ilgili sekreterlikten hangi yöntemlerle ödeme kabul edildiğini sormalısınız.

Özel hastanelerde Tiroid Nodül Tedavisi ameliyatını sigorta karşılıyor mu?

Tiroid Nodül Tedavisi, hemen her sigorta türünün kapsamında yer alır. Genel sağlık sigortası, Emekli sandığı, SGK veya Bağ-Kur olması fark etmeksizin, tüm kamu sağlık sigortası türleri tiroid nodül tedavisini karşılar. Ancak burada önemli bir husus söz konusudur. Zorunlu sigorta türlerinin sunduğu sağlık sigortası desteği, her özel sağlık kuruluşunda geçerli değildir. Bağlı bulunduğunuz sigortanın hangi özel hastane ile anlaşması olduğunu öğrenmeniz gerekir.

Kimi sağlık kuruluşları, fark ödemesi alarak Tiroid Nodül Tedavisi yapabilirken, kimileri devlet sigortaları anlaşmaları olmadığından bu sigortalar kapsamında tedavi yapmaz. Özel sigortalar ise yine anlaşmalı bulundukları sağlı kuruluşlarında provizyon esası ile veya sonradan faturaya karşılık ödeme biçiminde tedavi yapabilirler.

Özel sağlık kuruluşlarında, özel sigortaların sunduğu tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti de Tiroid Nodül Tedavisini karşılayabilir. Ancak burada bekleme süreleri ve kapsam farkları olduğundan, sigorta acenteniz ile görüşüp, hem hangi hastanelerde tedavi olabileceğinizi öğrenebilir hem de durumunuzun bunun için uygun olup olmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Bazı kronik hastalıkları bazı özel sağlık sigortalarında kapsam dışı veya bekleme süresine tabi olabilir.

özel hastane

Özel hastanelerde Tiroid Nodül Tedavisi ameliyatı ne kadar?

Özel hastanelerde Tiroid Nodül Tedavisi ameliyatı fiyatları, hastaneye göre farklılık gösterebilir. Sektörde asgari fiyatlar belirlenmiş olmakla birlikte, sağlık hizmetinin üst fiyat limiti yoktur. Bu nedenle, her hastane için geçerli tek bir fiyattan söz edebilmek de mümkün değildir.

Klinikler ve özel hastaneler, sahip oldukları fiziksel ortamın niteliklerine, ekiplerinin kim olduğuna, doktorların kim olduğuna, fiyat politikasına ve hatta bulundukları bölgeye göre dahi farklı ücretlerle sağlık hizmeti verebilirler. Bu nedenle, tedavi olmak istediğiniz sağlık kuruluşu ile iletişime geçerek ve çok daha doğrusu; muayene için randevu alarak, hastanenin tedaviniz için ne kadar maliyeti ortaya koyacağını öğrenmeniz mümkündür.

Muayene olmadan alınan fiyatlar ortalama fiyatlar olacak ancak muayene ve tetkiklerin ardından tam tedavi prosedürü ortaya çıkacağından, kesin bir fiyatlama yapılabilecektir.

Tiroid Nodül Tedavisi ameliyatı devlet hastanesinde yapılır mı?

Devlet hastanelerinde Tiroid Nodül Tedavisi elbette yapılabilir. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversitesi hastanelerinde bu tedavi gerçekleşebilir. Ancak elbette Tiroid Nodül Tedavisi yapılabilmesi için ilgili sağlık kuruluşunun genel cerrahi operasyonları için uygun ameliyathane koşullarına sahip olması gerekir.

Sağlık ocakları ve küçük semt poliklinikleri bunun için uygun değildir. Cerrahi ile birlikte, endokrinoloji tetkiklerinin de yapılacak olması sebebi ile bu tedavi için tam teşekküllü, ameliyat ve yatış için uygun bir devlet hastanesi gerekli olacaktır. Bu kapsamda, online olarak bu servislerin bulunduğu devlet hastanelerinden yoğunluğa göre randevu alınarak muayene talebinde bulunulabilir.

Tiroid Sinir Monitorizasyonu

Tiroid Sinir Monitorizasyonu

Sinir monitorizasyonu tiroid cerrahisi esnasında tehlike altında olan sinirlerin görsel ve işitsel olarak monitörize edilmesi yoluyla hasta sağlığını koruma amaçlı cerraha yardımcı olan bir sistem ve cihazdır.

Tiroid bezinin arka kapsülüne yakın komşulukta seyreden ve vokal kordları (ses tellerini) uyaran rekürren laringeal sinirleri cerrahi sırasında tespit edebilmek ya da takip edebilmek için kullanılmaktadır.

Rekürren laringeal sinirler sağ ve sol taraf olmak üzere iki taraflıdır ve ses tellerini hareket ettirerek, sesin oluşmasını sağlamaktadır. Tecrübeli bir hekim sahnesinde kalıcı sinir hasarı oluşması riski %1-2’in altındadır.

Geçici ses problemleri (subjektif ses değişiklikleri) biraz daha fazla oranda görülebilir fakat uzun sürmez. Hasar tek tarafta ise eğer daha kolay tolere edilir ve olguların yaklaşık yarısında uzun süreli ciddi bir ses kısıklığı veya başka problemler kalmaz.

Hasar çift taraflı ise ve ameliyat esnasında fark edilmezse ciddi sorunlar oluşabilir. Ses kısıklığına ek olarak nefes almakta ve yutkunmada güçlük de yaşanabilir.

Sinir Monitorizasyonunun Faydaları

  • Güvenli tiroid cerrahisi sayesinde kalıcı ses kısıklığı tehlikesini önler.
  • Zor ameliyatlarda (geçirilmiş boyun cerrahisi, nüks tümör, büyük guatr, kanser cerrahisi ve anatomik varyasyonlar nedeni ile sinirin zor tanımlandığı olgular) sinir hasarı riskini en aza indirir.
  • Operasyonun sekonder risklerini azaltarak maddi ve manevi açıdan daha düşük bir tedavi sağlar.
  • Cerrahi süresini azaltır.
  • Tiroidektomi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yapılan işlemlerden biridir. Her ameliyatta olduğu gibi tiroid cerrahisi işlemleri sonrasında da hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bunlardan en önemlilerinden birisi de operasyon sonrası görülen ses problemleridir. Tiroidektomi sonrası ana ses teli siniri (reküren laringeal sinir) ve üst ses teli sinirine (superior laringeal sinirin eksternal dalı) bağlı ses problemleri en iyi bilinen sorunlar arasındadır. Son yıllarda ameliyat sırasında bu iki sinirin korunmasına katkı sağlamak için kullanılan intraoperatif sinir monitörizasyonu (İONM) operasyona ek bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır.

Ses Teli Sinirlerinin Fonksiyonu

Gırtlak (larinks) soluk borusunun girişinde bulunan anatomik bir yapıya sahiptir. Bu yapının ortasında karşılıklı 2 ses teli (sağ ve sol) bulunmaktadır. Ses tellerinin (vokal kord) hareketleri; solunum (nefes alıp verme), ses oluşumu ve hava yolunun korunmasında kritik öneme sahiptir.

Ses tellerinin (vokal kordların) değişik fonksiyonlarındaki hareketleri, gırtlak (larinks) içi kasları tarafından koordine edilmektedir.

Bu kaslardan nefes alırken ses tellerinin açılmasını sağlayan kas ve konuşurken ses tellerinin birbirine yaklaşarak ses çıkarılmasını sağlayan kaslarının uyarıcı (motor) siniri ana ses teli siniri (reküren laringeal sinir) olarak adlandırılır.

Üst ses teli siniri ise tiz seslerin çıkarılmasında önemli role sahip olan ses telinin gerici kasının uyarıcı siniridir.

İntraoperatif Sinir Mönitörizasyonunda Değerlendirilen Nedir?

Tiroid cerrahisinde ana ses teli sinirinin var olması ve görülerek anatomik bütünlüğünün korunması temel prensip halindedir.

Bununla beraber sinirin anatomik olarak bütünlüğünün korunması fonksiyonunun da korunduğu anlamına gelmez. Çünkü operasyon sonrası açığa çıkan ses teli felçlerinin %90’ında ameliyatta ana ses teli sinirinin anatomik bütünlüğü tamdır.

Başka bir söylemle ses telinin fonksiyonunun kaybına sebep olan ana ses teli siniri felçlerinin ancak %10’unda ameliyatta anatomik bir lezyon görülebilmektedir.

Ana ses teli siniri felçlerinin temel sebebi sinirin kesilmesi yada bağlanması gibi sebepler değildir. En sık rastlanan sebep sinirin operasyon sırasında sabit olduğu gırtlağa (larinkse) giriş bölgesinde gerilmesi veya baskı altında kalmasıdır.

Sinirin kanama kontrolü için kullanılan koter yada damarları kapatarak kanamayı önleyen enerji cihazlarının ısısına bağlı etkilenmesi, istenmeden yanlışlıkla bağlanması, damar klipsi ile klipslenmesi veya kesilmesi nadir sebepler arasındadır.

Bu sebepten dolayı gerilme ve baskı altında kalma durumlarında sinir fonksiyonel olarak etkilense de anatomik yapısında bir bozulma olmaz. İntraoperatif sinir monitorizasyonu ameliyatta ana ses teli siniri ve üst ses teli sinirinin fonksiyonel olarak değerlendirilmesine imkân sağlayan tamamlayıcı bir yöntemdir.

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Nasıl Yapılır?

İntraoperatif sinir monitörizasyonu siniri uyarmak için belirli akım özelliklerinde elektrik üreten ve kişiden gelen uyarı sonuçlarını kaydeden ana cihaz, ara bağlantı kutusu, elektrotlu endotrakeal tüp, uyarıcı probtan meydana gelmektedir.

Operasyona başlarken, operasyon sırasında hastanın solunumunu sağlamak için anestezi uzmanı tarafından hastanın soluk borusuna tüp koyularak anestezi cihazına bağlamaktır. İntraoperatif sinir monitörizasyonu yapılacak kişiler için üzerinde elektrotlar bulunan özel endotrakeal tüpler üretilmiştir.

Kişinin soluk borusuna bu tüp takılırken tüp üzerindeki elektrotlar ses telleri seviyesinde bırakılır. Ameliyatta sırasında cerrah ana ses teli sinirini İONM cihazından gelen elektrik akımı ile uyarınca sinirin uyardığı ses teli kasları kasılmaktadır.

Ses telleri seviyesinde olan ve ses tellerine dokunan tüp üzerindeki elektrotlar ses telinin yaklaştırıcı kasının kasılmasını algılayarak cihaza aktarmakta, cihaz tarafından bu bir elektromiyografi dalgası olarak kaydedilmekte ve aynı esnada cerraha sesli uyarı vermektedir.

Üst ses teli siniri uyarıldığı zaman operasyon sahasında bulunana ses telinin gerici kasının kasılması izlenmektedir. %70-80 hastada aynı zamanda ses telinden elektromiyografi dalgası da elde edilmiş olur.

Aslında intraoperatif sinir monitörizasyonu (İONM) yöntemi ameliyat esnasında ses teli kaslarının fonksiyonunun elektromiyografik olarak değerlendirilmesi temeline de dayanmaktadır.

Ana ses teli sinirinin eldeki uyarıcı probla doktor tarafından uyarıldığı yönteme aralıklı sinir monitörizasyonu, ana ses teli sinirinin çıktığı vagus sinirine özel üretilmiş bir prob koyarak, cihazdan 1-6 saniye aralıklarla belirli bir akımla sürekli sinirin uyarıldığı yönteme ise sürekli sinir monitörizasyonu adı verilmektedir.

Sürekli monitörizasyonda ses telinin fonksiyonu anlık olarak grafikle kayıt altına alınmaktadır. Bu teknik aralıklı monitörizasyona göre daha ileri bir tekniktir.

Bu yöntemde aynı esnada aralıklı monitörizasyon probu da kullanılmakta, ameliyattan önce hastalara ses teli sinirlerinin korunması için ameliyatta bir cihaz kullanılacağı bilgisi verildiğinde, bazı hastalar ses tellerine kalıcı bir cihaz koyulduğunu sanmaktadır.

Bu cihaz ameliyat sırasında kullanılan bir cihaz olup, ameliyattan sonra hastada herhangi bir cihaz parçası bırakılmamaktadır.

Guatr hastaları nasıl beslenmeli?

Guatr hastaları nasıl beslenmeli?

Vücudumuz için hayati olan organların başında tiroit bezi geliyor. Kendisi küçük işlevi büyük olan bu organ metabolizma ve diğer birçok konuda belirleyici bir rol üstlenirken anormal bir şekilde büyüdüğünde ise guatr hastalığının meydana gelmesine yol açıyor. Prof. Dr. Gürkan Yetkin1961 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, orta öğretimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Tıp […]

Guatr Ameliyatında Paratiroid Bezinin Zarar Görmesi

Guatr Ameliyatında Paratiroid Bezinin Zarar Görmesi

Tiroit bezinin her iki yanında yer alan ve insan vücudunun en küçük organları olarak bilinen paratiroid bezleri, bir pirinç tanesi büyüklüğündedir. Her ne kadar kendisi küçük olsa da fonksiyonları vücut için oldukça önemlidir. Çünkü kandaki kalsiyum seviyesinin ideal dengede kalmasını sağlayan tek organ paratiroid bezleridir. Prof. Dr. Gürkan Yetkin1961 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, […]

Aşırı stres ve zehirli guatr arasındaki korkutan ilişki

Aşırı stres ve zehirli guatr arasındaki korkutan ilişki

Modern hayatın tartışmasız en büyük problemi strestir. Aile, iş veya sosyal hayat fark etmeksizin günlük koşturmaca içinde birçok stres faktörüyle yüzleşmek zorunda kalıyor, kişisel ve profesyonel sorunlarla mücadele veriyoruz. Üstelik bu durum kronikleştiğinde ve stres hayatımızın vazgeçilmez bir eşlikçisine dönüştüğünde ise daha büyük sorunlar da beraberinde geliyor. Bunlardan biri de zehirli guatr … Prof. Dr. […]

Tiroit kanserini, boyunda ele gelen şişlik ele veriyor

Tiroit kanserini, boyunda ele gelen şişlik ele veriyor

Her hastalık, kendi içinde tipik belirtilerle öne çıkıyor, bu belirtiler hastalıkları ele veriyor. Özellikle de belli başlı semptomlar, kanser gibi hayati olan hastalıkların erken teşhisinde önemli bir rol üstlenirken tedavideki başarı şansını da yukarılara taşıyor. Bu hastalıklardan biri olan tiroit kanseri hem çok tipik bir belirtiye hem de erken teşhis edilip tedaviye başlandığında çok yüksek […]

Hipertioridi ilerlerse ne olur?

Hipertioridi ilerlerse ne olur?

Çok sık duyduğumuz ancak hakkında az bilgi sahibi olduğumuz konuların başında gelen hipertiroidi, tiroid bezinden aşırı tiroid hormonu (T4 ve T3) salgılanmasıyla meydana gelen bir sağlık problemidir. Prof. Dr. Gürkan Yetkin1961 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, orta öğretimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, 1991 yılında […]

Tiroid Kanseri Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Tiroid Kanseri Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Dünya üzerinde tiroit hastalıkları oldukça sık rastlanılan bir durum olmasına karşın, tiroide bağlı gelişen tiroid kanseri çok düşük oranda görülür. Üstelik tiroit kanserleri doğru teşhis edilip tedavi edildiğinde başarıya ulaşma oranı çok ama çok yüksektir. Prof. Dr. Gürkan Yetkin1961 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, orta öğretimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden […]

Sağlıklı Bir Tiroid için Beslenme Rehberi

Sağlıklı Bir Tiroid için Beslenme Rehberi

Vücudumuzdaki birçok fonksiyonun sağlıklı ve normal bir şekilde ilerlemesi boynun altında yer alan kelebek şeklindeki bir tiroid ile doğrudan ilgilidir. Prof. Dr. Gürkan Yetkin1961 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, orta öğretimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Gürkan Yetkin, 1991 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu.Prof. Dr. Gürkan Yetkin; […]