Safra Kesesi Tedavisinde Açık ve Kapalı Cerrahi

Safra Kesesi Tedavisinde Açık ve Kapalı Cerrahi

Şiddetli karın ağrıları, kaynağı çözülemeyen sırt ağrıları, sindirim sistemindeki sıkıntılar… Tüm bunlar karaciğerin sağ tarafında konumlanan safra kesesinin çeşitli sebeplere bağlı olarak problem yaşamasıyla ortaya çıkan semptomlar. Safra kesesinde yaşanan sağlık problemlerinin tedavisinde en kesin çözüm olarak cerrahi operasyonlar kabul ediliyor.

Önceleri tek yöntem olarak uygulanan açık ameliyatlar ise son zamanlarda yerini kapalı ameliyatlara bırakıyor. Her iki yöntem de kendi içinde farklı dinamikleri barındırsa da günümüzde hastaların çoğuna kapalı ameliyat yani laparoskopik kolesistektomi uygulanıyor.

Açık kolesistektomiye göre birçok avantajı bulunan bu yöntem hem iyileşme süresinin kısa olması hem de ameliyatın daha kolay uygulanmasıyla öne çıkıyor.

Laparoskopik kolesistektomi nasıl uygulanır?

Safra kesesinin cerrahi olarak çıkarılması işlemi olan laparoskopik kolesistektomi, karında açılan çok küçük kesiler ve bu kesilerden karın boşluğuna yerleştirilen tıbbi cihazlar aracılığıyla çıkarılır.

Bir video kamera ve iki ince enstrüman yardımıyla yapılan bu işlemde, safra kesesi açılan kesiden çıkarılır eğer kese bu aralıktan geçemeyecek kadar büyükse önce boyun kısmı daha sonra geri kalan kısmı vücuttan ayırılır.

Gerekirse içi boşaltılıp parçalanarak da vücuttan çıkarılması sağlanır. Bu işlem, genel anestezi altında uygulanır ve organların rahat görünüp işlemin kolay uygulanabilmesi için karın boşluğu karbondioksit ile doldurulur. Açılan kesiden içeriye sokulan kamera ile cerrah yansıyan görüntüleri ekrandan izleyerek operasyonu gerçekleştirir.

Kapalı ameliyata nasıl hazırlanılır?

İşlem uygulanacak hastanın yaşı ve durumu göz önüne alınarak göğüs röntgeni ve EKG ve kan tahlili istenebilir. Operasyonun yapılacağı gece öncesinde herhangi bir yemek ve sıvı tüketilmemelidir.

Ameliyatta herhangi bir risk oluşturmaması adına operasyondan bir süre önce geçici olarak anti-inflamatuvar ve kan inceltici ilaçların kullanımı bırakılmalıdır. Eğer hasta sigara kullanıyorsa operasyondan birkaç hafta önce sigarayı da bırakmalıdır.

safra-kesesi-tedavisinde-acik-ve-kapali-cerrahii

Kapalı ameliyatın avantajları nelerdir?

 • 10-15 santimetrelik kesiler yerine sadece karın bölgesinde dört küçük açıklık söz konusudur.
 • Açılan kesiler mikro ölçekli olduğu için ameliyat yarasının enfeksiyon kapma riski de yoktur, ekstra bir bakım veya pansuman gerektirmez.
 • Ameliyat esnasında herhangi bir komplikasyon oluşma riski oldukça düşüktür.
 • Açık kolesistektomiye göre iyileşme süresi oldukça kısadır.
 • Ameliyat sonrasında oluşacak ağrı az olmakla birlikte bazı hastalarda hissedilmeyecek seviyededir.
 • Hastalar genellikle aynı gün veya 1 gün sonra taburcu edilir.

Peki, her hastaya kapalı ameliyat uygulanabilir mi?

Her hastaya kapalı ameliyat uygulanamaz. Bazı durumlarda ve hastalarda zorunlu olarak açık kolesistektomi işlemi uygulanmak zorundadır. Genel anestezi altında uygulanan ve karın duvarına yapılan cerrahi bir kesi ile karın boşluğuna girilip safra kesesinin çıkarılmasıyla yapılan işlemdir.

Bazı durumlarda laparoskopik başlanmış bir ameliyat, gelişen mevcut durumlar sebebiyle açık ameliyata dönüşebilir. Bunun yanı sıra;

 • Safra yollarına ait ek sorunlar varsa
 • Safra yollarında yapısal anomaliler söz konusu ise
 • Kapalı ameliyat için güvenli cerrahi işlem uygulanabilecek derecede iyi görüntü sağlanamamışsa
 • Karın içinde yapışıklıklar varsa,
 • Kapalı ameliyat esnasında verilen gaz sebebiyle karın içi basıncın artmasının sakıncalıysa (kalp hastalığı)
 • Safra kesesinde iltihaba bağlı olarak dokuların çubuk tarzı tıbbi cihazlarla tutulamayacak duruma gelmesi durumunda açık ameliyat uygulanır.

Kapalı ameliyat çok daha avantajlı olmakla birlikte kişiye hangi cerrahi yaklaşımın uygulanacağına hasta değil, doktor karar vermelidir.

Sağlıklı günler dileriz.

Kaynakça:

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/7017-laparoscopic-cholecystectomy-gallbladder-removal